บริการทั้งหมด

เรียกใช้บริการทันที

ดูแลสุนัข
ใหม่

฿180/ชม.

รวมค่าเดินทาง

หากไม่ประทับใจในบริการของเรา เรายินดีคืนเงินลูกค้า 100%

เรียกใช้บริการ

ดูแลผู้สูงอายุ

฿300/ชม.

รวมค่าเดินทาง

หากไม่ประทับใจในบริการของเรา เรายินดีคืนเงินลูกค้า 100%

เรียกใช้บริการ

แม่บ้าน

฿150/ชม.

รวมค่าเดินทาง

หากไม่ประทับใจในบริการของเรา เรายินดีคืนเงินลูกค้า 100%

เรียกใช้บริการ

พี่เลี้ยง

฿180/ชม.

รวมค่าเดินทาง

หากไม่ประทับใจในบริการของเรา เรายินดีคืนเงินลูกค้า 100%

เรียกใช้บริการ

ช่างซ่อม

ขอใบเสนอราคาฟรี

รวมค่าเดินทาง

เรียกใช้บริการ

ล้างแอร์

฿500/เครื่อง

รวมค่าเดินทาง

เรียกใช้บริการ